• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

1. Informasjon om skjemaet

Skjemautfylling

Samtykkeskjema - Tverrfaglig team

Utveksling av taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med drøfting i tverrfaglig team.

Et informert samtykke innebærer at dere:

 • har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles
 •  vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette
 • er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig
 • er kjent med at dere kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles eller at
 •  spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger


Lovbestemmelser om taushetsplikt:

 • Personopplysningsloven
 • Lov om sosiale tjenester § 43, 44, 45
 • Lov arbeids- og velferdsordningen (NAV loven) kap. 2 § 7 
 • Forvaltningsloven § 13 til 13e, §17
 •  Barnehageloven § 20
 •  Helsepersonelloven kap. 5 § 21 til §29c
 •  Opplæringslovens § 15.1
 • Lov om barneverntjenester § 6-7
 • Helse-og omsorgstjenesteloven § 12-1
Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

 1. Klikk på "Hjelpesymbol" der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte, eksempelvis ved å lukke nettleservinduet eller trykke på "Avbryt"-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge "Send inn"-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på "Hjelp" øverst til høyre for generell hjelp om skjemaet.
Vennligst vent...

Loader