• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Elverum kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Les personvernerklæringen her:

Lov om behandling av personvern
Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Personvernforordningen (EU) 2016/679 og Lov om behandling av personvernopplysninger av 20. juli 2018 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift, og er sist revidert 3.12.2020.

Behandlingsansvarlig
Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til leder for den aktuelle behandlingen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Personvernforordningens artikkel 6 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. For kommunen vil hjemmelen som oftest være samtykke fra den registrerte eller hjemmel i lov.

Opplysninger du fyller inn i det elektroniske skjemaet, oversendes elektronisk til Elverum kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. Elverum kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema.

Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til bruk og lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Opplysninger du sender inn, blir oversendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarlig.

Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte enten du sender inn vanlige dokumenter eller elektroniske dokumenter. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Elverum kommune kan motta og lagre disse opplysningene 

Sikker dataoverføring
Alle opplysninger som overføres mellom din elektroniske enhet (PC, mobil o.l.)  og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til 
postmottak@elverum.kommune.no.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene rettet eller slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Personvernforordningen pålegger kommunen å ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Arkivloven pålegger imidlertid kommunen å oppbevare opplysningene lengre i forbindelse med kommunens utføring av offentlig myndighet. Personopplysninger som ikke skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, vil bli slettet.

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med servicekontoret, jf. informasjon nedenfor.

Aldersgrense
Du bekrefter at du er over 18 år.

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte selvbetjeningsportalen – ACOS Søknadssenter - i forhold til elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte.

Utlevering av personopplysninger/videreformidling

Elverum kommune vil ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til det. Dette gjelder ikke i den grad videreformidling er nødvendig og i tråd med regelverket i den enkelte sak.

Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt med personvernombudet i Elverum kommune i forkant.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte:

Personvernombudet i Elverum kommune:

Pernille Hammer
Telefon: 452 97 187
Mail: 
pernille.hammer@elverum.kommune.no


Eller kontakte:

Elverum kommune
Postboks 403, 2408 Elverum

Sentralbord: 62 43 30 00
Mail: postmottak@elverum.kommune.no

Besøksadressen vår er:
Kommunehuset Folkvang
Lærerskolealleen 1,
2418 Elverum