• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskuddsmidler til frivillige lag/foreninger/kulturaktører – EK0026

Dette er et felles skjema for frivillige lag/foreninger og kulturaktører i Elverum kommune som søker tilskudd til idrett og kultur. 
Fyll ut relevante opplysninger, og husk at du må legge ved et enkelt regnskap for foregående år.

Her finner du mer informasjon om kriteriene.

Søknadsfrister:

  • Idrett:  1. mai
  • Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede: 1. mai
  • Tilskudd til drift - kulturarbeid: 1. mars
  • Tilskudd til prosjekter kultur:  1. mars og 1. september
  • Tilskudd til formidlinger av smale kultursjangre: søknader behandles fortløpende.
  • Samfunnshus/grendehus – 1. mai

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 5ms)
(62ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Tilskuddstype' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_sokeren' generert (målt tidsbruk: 10ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Antall_medlemmer' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Innvilget_stotte' generert (målt tidsbruk: 9ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Dine_vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 21ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 22ms)
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(109ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 170 kontroller gjennomgått
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(125ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (3 objekttrær) - OK
(156ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Antall_under_19_ar + Antall_over_19_ar") på ["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(156ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 48ms)
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader
Dette skjemaet eies av kultursektoren. For spørsmål, kontakt: kultur@elverum.kommune.no