• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om godkjenning av lokaler til tatoverings- og/eller hulltakingsvirksomhet EK0037

Bilde

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet skal drives på en hygienisk tilfredstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Med hygiene menes blant annet renhold av lokaler, gjenstander, ventilasjon og rutiner for behandlingen.

Hulltaking- og tatoveringsvirksomhet skal bare utøves i godkjente lokaler. Frisør- og hudpleievirksomhet, som utfører hulltaking i form av "hull i ørene" regnes som hulltakingsvirksomhet.

Ved skifte av eier eller større ominnredninger av lokalene skal det søkes om ny godkjenning.

Legg gjerne ved plantegninger av lokalet som vedlegg til denne søknaden.

Dersom det avdekkes forhold som gjør at forskriftens krav til helsemessig forsvarlig drift ikke etterleves, kan kommunen, før oppstart eller endring, gi pålegg om retting, stansning og eventuelt ilegge tvangsmulkt.

Dette gjøres jf Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomheter m.v § 8 jf folkehelseloven §§13-16.

Hvis du ønsker, kan du også sende inn skjemaet via posten. Bruk da følgende adresse:

Miljørettet helsevern, Elverum kommune, postboks 403, 2418 Elverum

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(125ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 52ms)
(125ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 1ms)
(156ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 2ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Virksomheten' generert (målt tidsbruk: 32ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Internkontroll' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Krav_til_lokalet' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Krav_til_utstyr' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Krav_til_utovelse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(218ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 36ms)
(218ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 76ms)
(265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(265ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 339 kontroller gjennomgått
(265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(265ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(265ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(265ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(265ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(265ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 16ms)
ScriptEvent
(312ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(312ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader