• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om ledsagerbevis - EK0056

Hvor skal jeg sende søknaden?

Fyll ut skjemaet og trykk deretter "skriv ut". Da kan du lagre søknaden som en PDF. Husk å undertegne skjemaet før du sender det inn til oss per post.

Søknadskjema med passfoto sendes til:
Elverum kommune - kulturavdelingen
PB 403, 2418 Elverum

Merk søknaden med "ledsagerbevis".

Informasjon

Ledsagerbevisordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur-og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som aksepterer ordningen. Kriteriene for å få tildelt ledsagerbevis er at søkeren er varig funksjonshemmet, og trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidsaktiviteter.

Nedre aldersgrense for søkere er 8 år. Ledsagerbevis er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Den funksjonshemmede må betale for sin egen billett til reiser og arrangementer.

Hvordan fungerer ordningen?

Ledsagerbeviset utstedes av kommunen, som bekrefter at innehaver er avhengig av ledsager. Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han / hun kjøper sin billett. Beviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere / publikum, billetter og liknende skal bestilles på ordinær måte. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset?

Kortet kan benyttes på arrangement og faste tilbud i regi av Elverum kommune og andre som har innført ordningen. Museer, idrettslag og liknende som aksepterer ordningen får tilbud om klistremerke som viser at ledsagerbevis aksepteres.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg '_1__Informasjon_om_ledsa' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg '_2__Soker' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Steg '_3__Soknaden' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg '_4__Underskrift' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 2ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 3ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 124 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(62ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("Fornavn") på ["Navn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("Etternavn") på ["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(62ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 8ms)
ScriptEvent
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader