• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

1. Informasjon om ledsagerbevis

Skjemautfylling

Søknad om ledsagerbevis - EK0056

Hvor skal jeg sende søknaden?

Fyll ut skjemaet og trykk deretter "skriv ut". Da kan du lagre søknaden som en PDF. Husk å undertegne skjemaet før du sender det inn til oss per post.

Søknadskjema med passfoto sendes til:
Elverum kommune,
PB 403, 2418 Elverum

Merk søknaden med "ledsagerbevis".

Informasjon

Ledsagerbevisordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur-og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som aksepterer ordningen. Kriteriene for å få tildelt ledsagerbevis er at søkeren er varig funksjonshemmet, og trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidsaktiviteter.

Nedre aldersgrense for søkere er 8 år. Ledsagerbevis er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Den funksjonshemmede må betale for sin egen billett til reiser og arrangementer.

Hvordan fungerer ordningen?

Ledsagerbeviset utstedes av kommunen, som bekrefter at innehaver er avhengig av ledsager. Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han / hun kjøper sin billett. Beviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere / publikum, billetter og liknende skal bestilles på ordinær måte. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset?

Kortet kan benyttes på arrangement og faste tilbud i regi av Elverum kommune og andre som har innført ordningen. Museer, idrettslag og liknende som aksepterer ordningen får tilbud om klistremerke som viser at ledsagerbevis aksepteres.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

  1. Klikk på "Hjelpesymbol" der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte, eksempelvis ved å lukke nettleservinduet eller trykke på "Avbryt"-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge "Send inn"-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på "Hjelp" øverst til høyre for generell hjelp om skjemaet.
Vennligst vent...

Loader