• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

1. Informasjon om ledsagerbevis

Skjemautfylling

Søknad om ledsagerbevis - EK0056

1. Informasjon om ledsagerbevis

Hvor skal jeg sende søknaden?

NB: Legeerklæring og passfoto legges ved søknaden

Husk å undertegne skjemaet før du sender det inn til oss per post.

Søknadsskjema med passfoto og legeerklæring/dokumentasjon sendes til:
Elverum kommune, Pleie- rehabilitering og omsorg v/Tjenestekontoret
PB 403, 2418 Elverum

Merk søknaden med "ledsagerbevis".

Informasjon

Ledsagerbevisordningen skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis samme mulighet som den øvrige befolkningen til å delta i samfunnet. Ordningen skal forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet.

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Kriteriene for å få tildelt ledsagerbevis er at søkeren er varig funksjonshemmet, og trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Ledsagerbevis er et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Den funksjonshemmede må betale for sin egen billett til reiser og arrangementer. Ledsagerbeviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere/publikum. Billetter og liknende skal bestilles på ordinær måte. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset utstedes gratis.

Søknaden må inneholde legeerklæring eller dokumentasjon fra annet kvalifisert helsepersonell. Legeerklæringen må grunngir varig funksjonsnedsettelse og dokumentere et reelt behov for ledsagerbevis.

Søker må levere passfoto. Passfoto kan også sendes på e-post etter avtale eller ved henvendelse til Servicekontoret, Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealeen 1.

 

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

  1. Klikk på "Hjelpesymbol" der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte, eksempelvis ved å lukke nettleservinduet eller trykke på "Avbryt"-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge "Send inn"-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på "Hjelp" øverst til høyre for generell hjelp om skjemaet.

Vennligst vent...

Loader