• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Pedagogisk rapport, skole – EK0108

Pedagogisk rapport ved tilmelding til PP-tjenesten for skolene i Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Bakgrunnsinformasjon/generelle forhold:

·         Forhold av særlig betydning for opplæringen (som diagnoser/avklarte vansker)
·        
Elevens skolehistorie (endringer, hva gjorde at man begynte å bekymre seg)
·         Kjente hjemmeforhold/søskenforhold

For flerkulturelle elever:

·         Morsmål og nasjonalitet
·        
Hvor lenge har eleven bodd i Norge
·         Mottar eleven særskilt norskopplæring etter §2 – 8

Elevens utvikling og ferdigheter:

·         Språklig (forståelse, uttale, talespråk)
·        
Faglig (generelt her, en vurdering av kartlegging gjort som en senere underpunkt)
·        
Sosialt
·        
Motorisk (hvordan er fin- og grovmotorikk?)
·        
Trivsel og motivasjon
·         Konsentrasjon og oppmerksomhet

Kartlegging gjort og en vurdering av dette:

·         Kartleggingsprøver (som Carlsten, M – prøver, nasjonale kartleggingsprøver,
       språk, 6 – 16, STAS, Lus – trinn, Arbeidsprøven, Kartleggeren)
·        
Samtaler med eleven og foresatte
·         Observasjoner og interne drøftninger

Elevens utbytte av ordinær opplæring:

·        
Fag/områder der utbytte av den ordinære opplæringen er forsvarlig
·        
Fag/områder der utbytte av den ordinære opplæringen ikke er forsvarlig
·        
Er det nødvendig faglig kompetanse ved skolen til å møte denne elevens utfordringer
·         Behov for avvik fra lærerplanen

Tiltak som er prøvd ut i forkant av henvisningen og evaluering av dette:

·        
Varighet og organisering av tilpasning, hva er prøvd ut og hvor lenge
·        
Mål for tiltakene
·        
Evaluering av tiltakene

Rapporten skal være gjennomgått og drøftet i et spesialpedagogisk team ved den enkelte skole.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innhold' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 3 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 6ms)
Vennligst vent...

Loader