• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innhold

Skjemautfylling

Pedagogisk rapport, skole – EK0108

Pedagogisk rapport ved tilmelding til PP-tjenesten for skolene i Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Bakgrunnsinformasjon/generelle forhold:

·         Forhold av særlig betydning for opplæringen (som diagnoser/avklarte vansker)
·        
Elevens skolehistorie (endringer, hva gjorde at man begynte å bekymre seg)
·         Kjente hjemmeforhold/søskenforhold

For flerkulturelle elever:

·         Morsmål og nasjonalitet
·        
Hvor lenge har eleven bodd i Norge
·         Mottar eleven særskilt norskopplæring etter §2 – 8

Elevens utvikling og ferdigheter:

·         Språklig (forståelse, uttale, talespråk)
·        
Faglig (generelt her, en vurdering av kartlegging gjort som en senere underpunkt)
·        
Sosialt
·        
Motorisk (hvordan er fin- og grovmotorikk?)
·        
Trivsel og motivasjon
·         Konsentrasjon og oppmerksomhet

Kartlegging gjort og en vurdering av dette:

·         Kartleggingsprøver (som Carlsten, M – prøver, nasjonale kartleggingsprøver,
       språk, 6 – 16, STAS, Lus – trinn, Arbeidsprøven, Kartleggeren)
·        
Samtaler med eleven og foresatte
·         Observasjoner og interne drøftninger

Elevens utbytte av ordinær opplæring:

·        
Fag/områder der utbytte av den ordinære opplæringen er forsvarlig
·        
Fag/områder der utbytte av den ordinære opplæringen ikke er forsvarlig
·        
Er det nødvendig faglig kompetanse ved skolen til å møte denne elevens utfordringer
·         Behov for avvik fra lærerplanen

Tiltak som er prøvd ut i forkant av henvisningen og evaluering av dette:

·        
Varighet og organisering av tilpasning, hva er prøvd ut og hvor lenge
·        
Mål for tiltakene
·        
Evaluering av tiltakene

Rapporten skal være gjennomgått og drøftet i et spesialpedagogisk team ved den enkelte skole.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

  1. Klikk på "Hjelpesymbol" der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte, eksempelvis ved å lukke nettleservinduet eller trykke på "Avbryt"-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge "Send inn"-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på "Hjelp" øverst til høyre for generell hjelp om skjemaet.
Vennligst vent...

Loader