• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

 1. Bekreftelse
 2. Info om søker
 3. Salgsstedet
 4. Info om søker
 5. Skjenkestedet
 6. Serveringsstedet
 7. Vedlegg
 8. Styrer og stedfortreder
 9. Ambulerende
 10. Endring i bevilling
 11. Enkeltanledning

Søknad om bevilling for skjenk, salg og servering – EK0135

<p>Velg "Ny bevilling" hvis du skal søke om ny skjenkebevilling, salgsbevilling, ambulerende eller enkeltanledning.</p><p>&nbsp;</p>

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Bekreftelse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Info_om_soker2' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Salgsstedet' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(109ms) SkjemaService: Steg 'Info_om_soker3' generert (målt tidsbruk: 30ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Skjenkestedet' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(124ms) SkjemaService: Steg 'Serveringsstedet' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 36ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Styrer_og_stedfortreder' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Ambulerende3' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Endring_i_bevilling' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Enkeltanledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(171ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 117ms)
(171ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 117ms)
(265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(265ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1554 kontroller gjennomgått
(265ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(312ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(312ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (96 objekttrær) - OK
(312ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks37"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks38"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Tekstboks39"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tekstboks40"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("Salgstid for alkohol") på ["Salgstid_for_alkohol"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.OverskriftFelt}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks24"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks25"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Tekstboks26"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tekstboks27"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks52"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks53"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Tekstboks54"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tekstboks55"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks71"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks72"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Tekstboks73"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Tekstboks74"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("Beskriv hva det søkes endret på i eksisterende bevilling.") på ["Endringer_i_egen_bevilli2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(312ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(312ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 59ms)
ScriptEvent
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks37"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks38"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks39"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks40"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Salgstid_for_alkohol"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.OverskriftFelt})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks24"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks25"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks26"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks27"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks52"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks53"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks54"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks55"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks71"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks72"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks73"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks74"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg kjønn")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader